Gratis sommarlovsresor i Luleå kommun

Publicerad 29 apr 2024

Luleå kommun erbjuder gratis kollektivtrafik under sommarlovet för barn och ungdomar upp till 19 år.
Gratis buss gäller under perioden 13 juni till 19 augusti 2024 för resor med både Luleå Lokaltrafik (LLT) och Länstrafiken inom Luleå kommun. Ungdomar som fyllt 18 år kan ansöka själva. Vårdnadshavare ansöker för barn under 18 år. 

Läs mer om sommarlovsresor och hur du ansöker (extern länk):
www.llt.lulea.se/nyheter/gratis-sommarlovsresor