Digital tillgänglighet

Här har vi samlat alla de tillgänglighetsredogörelser vi har för de webbplatser och app som vi tillhandahåller.

Tillgänglighet för lanstrafikennorrbotten.se

Länstrafiken i Norrbotten AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur www.lanstrafikennorrbotten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lanstrafikennorrbotten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt omkring 14 dagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Vissa interaktiva funktioner som används har begränsad tillgänglighet, till exempel vår reseplanerare och att hoppa över återkommande innehåll.
  • Det kan finnas PDF-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi jobbar aktivt med att identifiera och uppdatera blanketter och filer med bristande tillgänglighet.

Oskäligt betungande anpassning

Länstrafiken Norrbotten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vissa tillgänglighetsbrister uppstår i vår Reseplanerare, som tillhandahålls av en upphandlad leverantör. Att erbjuda dessa funktioner på annat sätt skulle kräva mycket omfattande resurser och arbete som vi i nuläget inte har kapacitet för. Vår ambition är att, så snart möjlighet finns, utreda och implementera en lösning som är helt tillgänglig.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av lanstrafikennorrbotten.se med hjälp av våra leverantörer och olika verktyg för att utvärdera tillgängligheten. Senaste bedömningen gjordes i november 2023.

Webbplatsen publicerades den 31 januari 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 februari 2024.

Tillgänglighet för reseappen Länstrafiken Norrbotten

Under februari 2024 lanserar vi en ny app. När appen finns på plats finns här information om hur den uppfyller den digitala tillgängligheten.

Tillgänglighet för Mina sidor

Nuvarande webbshop byts ut till Mina sidor. När mina sidor finns på plats finns här information om hur den uppfyller den digitala tillgängligheten.

Tillgänglighet