Om oss

Länstrafiken i Norrbotten AB ägs av Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten som fungerar som ett kommunalförbund med Region Norrbotten och länets 14 kommuner som medlemmar.

Länstrafiken har sitt huvudkontor i Överkalix kommun och här arbetar omkring femtio medarbetare inom trafikutveckling, IT, kundtjänst, ekonomi och många andra olika roller för att se till att resenärer i Norrbotten har en bra kollektivtrafik.

Länstrafiken ansvarar för den allmänna busstrafiken i länet men hanterar även beställningar av serviceresor, det vill säga färdtjänst och sjukresor och andra kommunala resor, inom de flesta av länets kommuner.

Länstrafiken i Norrbotten har: 

  • 145 busslinjer i länet
  • 30 olika trafikföretag som kör buss på uppdrag av Länstrafiken
  • omkring 206 bussar som trafikerar runt om i länet
  • cirka 1,8 miljoner resenärer varje år

Lite historia

Beslutet om att bilda Länstrafiken i Norrbotten AB togs i september 1979. Huvudkontoret placerades i Överkalix eftersom det är i mitt i länet​ och öppnades 1 juli 1980​. 

1984 påbörjades planerna på att Länstrafiken skulle ta över godshanteringen i länet. ​Idag sköts godshanteringen av Bussgods. Samma år infördes expressbussar längs med norrlandskusten som var en överenskommelse med andra län genom Norrlandskustens trafikförening.​ Vilket är nutidens Norrlandskusten som trafikeras tillsammans med Länstrafiken Västerbotten.

1985 startade en ny form av service till resenärerna, en tidtabellsupplysning via telefon som då fungerade som ett komplement till den vanliga tidtabellen. 

Relaterade länkar

Kontaktuppgifter