Vad tycker du om vår hemsida?

Dina svar hjälper oss att förbättra användarupplevelsen för alla.

Hur ofta besöker du Länstrafiken Norrbottens hemsida?

Dagligen

Veckovis 

Sällan

Hur skulle du beskriva den övergripande designen på webbplatsen? (till exempel, färger, layout)

Mycket tilltalande 

Tilltalande

Ej tilltalande

Designen spelar mindre roll för mig

Är texten på hemsidan lätt att läsa?

Mycket lätt

Lätt

Svår

Mycket svår

Hur tycker du att webbplatsen fungerar när det gäller tillgänglighet? (till exempel synnedsättning)

Bra

Kan bli bättre

Mycket dåligt

Hur enkelt är det att navigera på webbplatsen?

Mycket enkelt

Enkelt

Svårt

Mycket svårt

Vad tycker du kan förbättras på hemsidan?

Tack för dina värdefulla åsikter!